TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 2102D

Địa chỉ: bản Nà Làng, xã Nghĩa Lợi, TX. Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 02163.870989 Fax: 02163.872989
Giám đốc: Nguyễn Thanh Tú - 0987.757760